please wait, site is loading

About Me

photo title

I was born at the seaside, in Varna, Bulgaria, on the international labor’s day – 1st of May, in the international year of the child – 1979. Thus, I’ve been working to keep the inexhaustible imagination of the kid in me, constantly feeding it with new sights, adventures, emotions…

Traveling is my favorite way of living and the only creative state of mind.

Writing is my true dedication and ultimate devotion, photography is my eternal challenge and unrelenting passion.

Lighthouses are my speciality, my madness, my inspiration.

Every summer I organize a bicycle journey to the lighthouses of a different country. The foremost travel was in Bulgaria and the full story has appeared as my first book: Pulsirashtata Svetlina

There have been also photo-exhibitions, presentations, related projects and events, media coverage – an exciting life to have and to share!

Discovery, adventure, knowledge…

Exploring, creating, exchanging…

Sport, nature, people…

Welcome to the outer space of my inner world!

https://www.facebook.com/bela.oxytank

 

Казвам се Бела БЕНОВА.

Родена съм на брега на морето, във Варна, България, на международния ден на труда – 1ви май, в международната година на детето – 1979. Затова и работата ми е да запазя неуморимото въображение на детето в мен, захранвайки го постоянно с нови гледки, приключения, емоции

Пътуването е любимият ми начин на живот и единствено творческо състояние на мисълта ми.

Писането е истинското ми призвание и пълно отдаване, фотографията е вечното ми предизвикателство и неизтощима страст.

Морските фарове са ми специалност, лудост, вдъхновение.

Всяко лято организирам велосипедно пътешествие по фаровете на различна държава.

Първото и знаково бе в България и цялата история е в дебютната ми книга:

https://www.facebook.com/PulsirashtataSvetlina

Оттогава имаше и фотоизложби, представяния, други проекти и събития с медиен отзвук – живот, вълнуващ за живеене и споделяне!

 

Откривателство, приключение, познание…

Обследване, съзидание, съпричастие…

Спорт, природа, хора…

 

Добре дошли отвъд границите на моя вътрешен свят!

 

https://www.facebook.com/bela.oxytank